Eesti mäendusteadlasel, volitatud mäeinseneril ja TTÜ emeriitprofessoril Enno Reinsalul valmis uus õpik “Eesti mäendus II”.

Õpik on mõeldud geotehnoloogia magistri- ja doktoriõppe tudengitele, aga ka diplomeeritud mäeinseneri kutse taotlejatele. Õpikus on kolm osa. Esimeses õpetatakse geoloogiliste objektide mõõtmise meetodeid ja mõõtmistulemuste statistilist töötlemist. Teine osa käsitleb maardlate uurimise korraldamise ja projekteerimise kaasaegseid meetodeid. Kolmandas osas antakse soovitusi kaevanduse toodangu optimeerimiseks, varingu ennustamiseks ja teisteks mäetehniliste probleemide analüütilisteks lahendamisteks.

Õpiku esimene osa, mis ilmus 2011. aastal, tunnistati siis üheks parimaks eestikeelseks kõrgkooliõpikuks.