EGK-l valmis Eesti ehitusmaavarade kodulehekülg

Eesti ehitusmaavarade kodulehelt leiad:

  • terminite seletused;
  • varustuskindluse selgituse ja arengukava “Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011–2020”;
  • ülevaate paekivi varust Eestis;
  • ülevaate lubja- ja dolokivi kaevandamisest aastatel 2004–2010;
  • 56 lubja- ja dolokivi karjääri andmed, asukohad kaardil, fotod ja videod.

Vaata maavarade kodulehekülge siit!