Droon-fotogrammeetriline mõõdistus ja sellel põhinev modelleerimine: soovitused töövõtete valikuks.

Droonitehnoloogia ja fotogrammeetriliste meetodite kiire areng on loonud soodsad tingimused nende kasutuselevõtuks praktikas, näiteks mõõdistustöödeks ning situatsioonide dokumenteerimiseks. Suure automatiseerituse tõttu nii mõõdistusel kui ka hilisemal andmetöötlusel on droon-fotogrammeetrilist meetodit mugav ja võrdlemisi lihtne rakendada ning seetõttu on see kergesti käsitletav eri valdkondade spetsialistidele. Kuigi meetodit iseloomustab automatiseeritus ning kasutuslihtsus, aga mõneti ka odavus, võimaldab see saavutada küllaltki kõrget, kuni mõne sentimeetri suurusjärku, modelleerimistäpsust. Küll aga on oluline teada, et saavutatav täpsus sõltub suuresti valitud töövõtetest ning mõõdistus- ja modelleerimisparameetritest.

Ootame Teid, 4. veebruaril 2022 kell 10.00–13.15, osalema praktilisel veebikoolitusel, mille eesmärk selgitada droon-fotogrammeetrilise meetodi põhimõtteid. Praktiliste näidete ja akadeemilise kirjanduse põhjal käsitleme valitud töövõtete mõju modelleerimistulemustele ning anname soovitused optimaalsete töövõtete ning mõõdistus- ja modelleerimisparameetrite valikuks.

Soodushinnaga koolitusele registreerimine kuni 1. veebruarini 2022: https://addenda.ee/droon-fotogrammeetria
Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolituse salvestist järelvaadata Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.

Koolituse läbinu: 

  • teab droon-fotogrammeetrilise meetodi võimalusi ning erinevaid kasutusviise
  • on teadlik erinevate töövõtete mõjust saavutatavatele modelleerimistulemustele
  • oskab valida sobivad töövõtted ja mõõdistusparameetrid vastavalt töö iseloomule
  • on kursis RTK-GNSS tüüpi droonidega kaasnevate eripäradega mõõdistusel ja andmetöötlusel

Sander Varbla käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

  • ülevaade droon-fotogrammeetriast: võimalused ja piirangud, kasutusviisid ning peamiselt rakendatavad meetodid
  • maapealsete kontrollpunktide kaasamine mõõdistustesse. Nende üldine vajadus ning mõju saavutatavatele modelleerimistulemustele
  • lennuparameetrite (näiteks fotode ülekate, kaamera kaldenurk, lennukõrgus) mõju modelleerimistulemustele
  • kaamera kalibreerimine, selle vajadus ja meetodid ning mõju modelleerimistulemustele
  • täpsushinnangud teostatud tööde ja akadeemilise kirjanduse näitel

Koolitaja
Sander Varbla, Tallinna Tehnikaülikooli ehitus ja arhitektuuri instituudi nooremteadur. Sander Varbla omandas magistrikraadi geodeesia erialal Tallinna Tehnikaülikoolis, kus töötab nüüd doktorant-nooremteadurina. Oma töös on ta uurinud fotogrammeetriliste ja skaneerimispõhiste andmete rakendusi ning andmetöötluse meetodeid, mille põhjal on publitseerinud ka teadusartikleid rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjades. Lisaks skaneerimis ning fotogrammeetriahuvile on Sander Varbla teadustöö põhisuunaks meregeoidi modelleerimisega seotud probleemide lahendamine, millel põhineb ka tema doktoritöö teema.

Toimumisaeg ja koht
Koolitus toimub 4. veebruaril 2022 kell 10.00–13.15 (4 akadeemilist tundi). Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes.
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Maksumus
Registreerides kuni 1. veebruarini 2022 kehtib soodushind 159 € + km (190,80 €), hiljem tavahind 189 € + km (226,80 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €).

Rohkem infot ja registreerimine: https://addenda.ee/droon-fotogrammeetria