Valitsus toetas põlevkivi tagantjärgi kaevandamist

Valitsus otsustas 4.juuni 2015. a istungil toetada nelja erakonna esitatud maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise eelnõu, mis võimaldab ettevõtetel kaevanda kehtestatud aastamäärast seitsme aasta jooksul vähem kaevandatud põlevkivi tagantjärgi.

2009. aastast on ühiskondliku kokkuleppena ja riigikogu otsusega kehtestatud aastane põlevkivi kaevandamise määr 20 miljonit tonni. Viimase seitsme aasta jooksul ei ole kaevandatud põlevkivi kogus ületanud 16 miljonit tonni aastas mistõttu on mõistlik lubada kaevandada aastasest piirmäärast vähem kaevandatud varu tagantjärele, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

«Kaevandamislubade alusel on ettevõtetele määratud kaevandamise ülemmäär. Paindlikum süsteem võimaldab kasutada kaevandamismahte ettevõtetele määratud maksimaalsete mahtude piirides nii, et 20 miljoni tonni sees aastas toimub jaotus kaevandajate vahel optimaalsemalt,» teatas valitsus.

«Seaduse eelnõus on ka kohustus tasuda ette ressursitasu, kui ettevõte tahab kasutamata kvooti kaevandada. See meede sunnib ettevõtteid esitama taotlusi lähtuvalt reaalsest tootmisvõimekusest.»

Põlevkivi tagantjärgi kaevandamise eelnõu esitasid Reformierakonna, IRLi, Keskerakonna ja SDE esindajad riigikogus.

Põlevkivi kaevandamise luba on neljal ettevõttel: Eesti Energia Kaevandused AS, VKG Kaevandused OÜ, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ ja AS Kunda Nordic Tsement.

Allikas: majandus24.postimees.ee