Valitsus kiitis heaks turba kaevandamise aastamäära tõstmise

Valitsus kiitis neljapäeval heaks turba kaevandamise aastamäära tõstmise seniselt 2 653 000 tonnilt 2 850 000 tonnini.

Maakondade kaupa turba kaevandamise aastamäära tõstmisel on arvesse võetud turba kaevandajate vajadust tootmise arendamiseks, selgub valitsuse päevakorrast.

Turba kaevandamise aastamäärad tõusevad mahus, mis üldjuhul ei ole piisavad tervikuna uue ala avamiseks, vaid võimaldavad asjakohase loamenetluse läbimisel olemasolevat kaevandamistegevust intensiivistada. See omakorda võimaldab juba avatud turbaalad kiiremini ammendada ja korrastada.

Viimase kümnendi jooksul tehtud uuringute põhjal on keskkonnaministeeriumis ettevalmistatud kaevandamiseks sobivate turbaalade ning kaevandamisega rikutud ja mahajäetud turbaalade nimekirjad. Sellega määratakse alad ja maardlad, kus on keskkonnakaitseliselt turba kaevandamine tulevikus võimalik.

Allikas: Postimees, http://majandus24.postimees.ee/