Tehnilise Järelevalve Amet täiendas markšeideridokumentatsiooni juhendit

Tehnilise Järelevalve Amet andis välja markšeideridokumentatsiooni graafilise osa vormistamise täiendatud juhendi. Sedakorda juba 4 versioon, välja antud 2015.

Karjääride markšeideridokumentatsiooni graafilise osa vormistamise juhend – on välja töötatud eesmärgiga ühtlustada markšeideridokumentatsiooni graafilist osa, et muuta joonised üheselt arusaadavateks ning omavahel võrreldavateks. Juhend on mõeldud kõigile Eestis tegutsevatele markšeideritöid teostavatele ja vormistavatele isikutele. Samuti  kaevandajatele, kellel aitab juhend mõista määrustes kehtestatud markšeideridokumentatsiooni graafilise osa nõudeid.

Vaata juhendit: ava link

Allikas: Tehnilise Järelevalve Amet http://www.tja.ee/