Tehnilise Järelevalve Amet on koostanud kaevandajatele enesekontrollilehed

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) on välja töötanud kontroll-lehed kaevandamiseks karjääris (liiv, kruus, turvas, lubjakivi, dolokivi), mis on kättesaadavad TJA kodulehelt. Kontroll-lehe abil saavad kaevandajad kontrollida karjääri- ja kaevandamistegevuse vastavust kaevandamisvaldkonnaga seotud õigusaktidest tulenevatele nõuetele. Kontroll-lehtedel toodud nõuete loetelu ei ole lõplik.