Maanteeamet avaldas 26.06.2019. a järgmise teadaande Otseviit teadaandele: https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Maanteeamet/riigivara/riigivara-enampakkumine/2019/6/26/1487963 Maanteeamet teatab, et võõrandab ükshaaval avalikul kirjalikul enampakkumisel Maanteeameti nimel olevad: Partsi 2 kruusakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr HIIM-017); Kapasto liivakarjääri m...