Kohila vallavolikogu seisab vastu kaevandajate soovile avada Sutlemas uusi lubjakivikarjääre, kuni seniste maardlate varud ei ole ammendunud. [caption id="attachment_3136" align="aligncenter" width="810"] Fotol lubjakivikarjäär (illustratiivne) Foto: OÜ J. Viru Markšeideribüroo[/caption] Kohila vallavolikogu jättis oma viimatisel istungil rahuldamata FIE Olar Järvloo vaide volikogu varasema otsu...

Mitme ministeeriumi koostöös on valminud maapõue strateegia eelnõu, mille järgi võtab Eesti suuna maavarade senisest oluliselt ulatuslikumale kasutamisele, kirjutab Eestimaa Looduse Fondi ekspert Kristjan Piirimäe. Kõik viitab sellele, et püütakse suurendada põlevkivi, turba, lubjakivi ja mitme teise maavara kaevandamise edendamist. Lisaks uuritakse võimalusi võtta kasutusele fosforiidi, diktüone...