Põlevkivi altkaevandatud alade andmed

Maa-ameti maardlate kaardirakendusse lisati põlevkivi altkaevandatud alade andmed

Maa-ameti veebilehel geoportaalis asuva maardlate kaardirakenduse kaudu on nüüdsest võimalik tutvuda põlevkivi altkaevandatud alade, allmaakaevandamisel jäetud tervikute ja kaevanduste šurfide asukohtadega.

Andmed on koostanud 2015. aastal Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel töö “Põlevkivi altkaevandatud alade planšettide digitaliseerimine ja stabiilsushinnangu andmine” raames. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas ka põlevkivi altkaevandatud alade andmete avalikustamist Maa-ameti maardlate kaardirakenduses.
Põlevkivi altkaevandatud alade andmed avanevad maardlate kaardirakenduse kaardiaknas, kui legendis lülitada sisse kiht “TTÜ stabiilsushinnangu töö alad”. Valides Infopäringu tööriista ja klikkides kaardis kujutatud stabiilsushinnangu töö alal, avaneb kasutajale Objekti info vaade, kus kuvatakse ala püsivuse klass ja objekti päritolu osas on toodud viide TTÜ töö seletuskirja lingile.

Maardlate kaardirakenduse kaudu on nüüdsest võimalik tutvuda ka turbaalade infoga, mida saab legendis sisse lülitada kihilt Turbaalad.

Kasutatav turbaala on ala, mis on keskkonnaministri 27.12.2016 määrusega nr 87 kantud kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekirja. Neile aladele saab taotleda kaevandamisluba turba kaevandamise aastamäära piires.

Korrastatav turbaala on ala, mis korrastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusega projekti “Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine” raames. Töid korraldab Riigimetsa Majandamise Keskus. Tulevikus, kui tööd on lõppenud, kuvab maardlate kaardirakendus Korrastatud turbaala.

Maardlate kaardirakenduse kasutamisel on abiks kasutusjuhend.

Lisainfo Maa-amet’ist: Reet Roosalu, Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja, Reet.Roosalu@maaamet.ee

Uudise allikas: Maa-amet, www.maaamet.ee, 2. jaanuar 2017 kell 16:30:00 Lisas: Agnes Jürgens