PAKUME UUT TEENUST – aeromõõdistamine

Hõlbustamaks suuremahuliste maa-alade mõõdistamist kiiresti ja suure detailsusega – on soetanud OÜ J. Viru Markšeideribüroo mehitamata õhusõiduki (UAV, droon). Nimetatud seadmekomplektiga on võimalik kaardistada ühe lennuga 1,5-10km² sõltuvalt lennu kõrgusest. Oma 16-megapikslilise kaameraga on võimalik teha ortofotosid resolutsiooniga 3-30 cm.

Kogutud andmete järeltöötluse tulemusel on võimalik pakkuda:
+ Ortomosaiike (.tif)(.jpg)(.png)
+ Georefereeritud ortofotomosaiike (.tif)
+ Georefereeritud kõrgusmudeleid (DSM) (.tif)
+ Georefereeritud TIN kõrgusmudeleid (.obj)(.dwg)(.dgn)
+ KML formaadis mudeleid
+ Ortofotomosaiigi alusel värvitud punktipilvesid (.asc, .las, laz)

Kasutusalad:
+ Geodeesia
+ Mäendus
+ Linna ja regionaalplaneerimine
+ Infrastruktuuride haldamine

Oleme edukalt teostanud ka esimesed pilootprojektid,
sh mäenduse valdkonnas – mille tulemusel valmisid kõrgusmudelid, millele on peale kantud suure resolutsiooniga ortofotomosaiigid. Nende abil koostati Tellijale suure detailsusega plaanid (mäeeraldise-, mahuarvutamise plaanid) ja arvutati valmistoodangu ladude seisud.