Ojamaa kaevanduse külastus

2018 ja 2019 aasta jooksul on tihenenud OÜ J.Viru Markšeideribüroo ja VKG Kaevandused OÜ koostöö ning selle raames toimus 24. mail Ojamaa kaevanduse külastus. Külastuse käigus saime põhjaliku ülevaate kaevanduse tootmisprotsessist alates ee ettevalmistamisest kaevanduses kuni kaevise töötlemiseni rikastusvabrikus. Tutvusime peamiste töö protsesside ja masinatega (ee liikumisuuna väljamärkimine, ankurtoestiku paigaldamine, lõhkeaukude puurimine, kaevise transport ja töötlemine jm).

Täname VKG Kaevandused OÜ-d huvitava ja praktilise vastuvõtu eest!

VKG Ojamaa kaevanduses. Ott Kattel, Tõnis Kattel, Jaan Viru, Maido Ridalaan, Triine Nirgi, Jürgen Aluoja
Ojamaa põlevkivikaevandus. Foto: OÜ J.Viru Markšeideribüroo
Ojamaa põlevkivikaevandus. Foto: OÜ J.Viru Markšeideribüroo
Ojamaa põlevkivikaevandus. Foto: OÜ J.Viru Markšeideribüroo
Ojamaa põlevkivikaevandus. Foto: OÜ J.Viru Markšeideribüroo