Mõõdistustööd Venemaal

2014. a kevadel õnnestunud pilootprojekti tulemusena Venemaal on sõlminud OÜ J. Viru Markšeideribüroo kokkulepped järgmistele mõõdistustöödele.

Tänaseks on meie spetsialistide abil valminud kogu mahus 500 ha suuruse maa-ala topo-geodeetiline uurimustöö Leningradi oblastis,

millesse oli kaasatud tehnoloogiad mõõdistamaks õhust, maa pealt ja veest.

OÜ J. Viru Markšeideribüroo pakub aerofotogeodeetilist mõõdistusteenust ulatuslikele maa-aladele.