Ministeerium: ettevõte peab nüüd uut kaevandusluba taotlema

Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Ado Lõhmuse sõnul peab Eesti Energia taotlema riigikohtu tühistatud Uus-Kiviõli kaevanduse loa asemele uut.

“Ettevõte peab loa saamiseks esitama uue taotluse, millest avalikust teavitatakse,” ütles Lõhmus ministeeriumi pressiteate vahendusel. “Alates teavitamisest on 60 päeva jooksul võimalik ka teistel põlevkivi varust huvitatutel esitada samale alale taotlus.”

“Nõuetekohaste taotluste vahel korraldatakse enampakkumine, et selgitada välja, millist taotlust edasi menetletakse. Enampakkumise ajaks loa taotluse menetlus peatub,” lisas ta.

Riigikohus kuulutas eile tühiseks Eesti Energiale konkurentide VKG ja Kiviõli Keemiatööstuse ees väljastatud kaeveloa Uus-Kiviõli kaevealale. Lõhmuse sõnul näitas riigikohtu otsus, et ministeerium on käitunud korrektselt, seda esiteks kaeveluba Eesti Energia konkurentidele mitte andes ja teiseks lubade ülest kaevandamise piirmäära kehtestades.

“Riigikohus on oma tõlgenduses asunud seisukohale, et maapõueseaduse rakendamisel tulnuks veelgi rohkem keskkonnasäästlikkuse aspekti rõhutada, kuivõrd sihiks oli võetud perspektiivis põlevkivi aastase kavandamismahu vähendamine,” kommenteeris Lõhmus loa tühistamist.

Uudise allikas: Ärileht.ee “Ministeerium: ettevõte peab nüüd uut kaevandusluba taotlema”, reporter Aivar Õepa, 22.02.2017, 13:44