Mäekonverents 2018 ja Mäeseltsi üldkoosolek

Kutse Mäekonverentsile

Eesti Mäeselt MTÜ tuletab meelde, et 11.05.2017 on tulemas XVII Mäekonverents Tallinnas TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory (Raja 15). Alustame päeva kl 9.30 seltsi üldkoosolekuga, millele järgneb konverents ja pidulik õhtusöök.

Planeeritud päevakava

9.00…9.20 Kogunemine
9.30…11.30 EMS üldkoosolek
12.15…17.15 Konverents
17.30…18.45 Workshopid
19.00…22.00 Pidulik õhtusöök

Enne konverentsi toimub iga-aastane üldkoosolek, kus antakse ülevaade eelmise aasta seltsi tegevusest. Seekord toimub uue juhatuse valimine, mistõttu on teie osavõtt eriti oluline. Kõikidel, kellel on uusi ideid ja soovivad panustada seltsi tegevusse, ootame kandideerima juhatusse. Juhatusse kandideerijad anda juba varakult oma soovist teada. TTÜ 100 juubeli puhul on konverents pühendatud mäeharidusele ja -teadusele, teemaks „Mäenduse areng läbi hariduse ja teaduse“. Lisaks vaatame mäetööstuse tuleviku suundi, kus oluline koht on digilahendustel. Konverentsi avasõnad peab TTÜ teadusprorektor professor Renno Veinthal. Ettekandjateks on TTÜ professorid Alar Konist ja Tauno Otto, kes kõnelevad TTÜ põlevkivitehnoloogia ja Industry 4.0 väljakutsetest ja võimalustest. Geoloogiateenistuse direktor Alvar Soesoo tutvustab Eesi maapõueuuringute tuleviku arenguid ja TTÜ vanemteadur Veiko Karu EIT Raw Materials programmi. Kittilä kaevanduse tehnoloogia arengud vaatleb Elen Toodu. Voglers Eestist on kutsutud esinema Teele Tuuna, kes annab ülevaate lõhkajate töörände võimaluste ühtlustamisest EL riikides ning Technobalt Eesi tutvustab uuemaid konveierite lahendusi. Konverentsi modereerib Arvi Hamburg.  Konverentsi ja piduliku õhtusöögi vahepealsel ajal on võimalik tutvuda TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory tegevuste ja võimalustega. Traditsiooniliselt on õhtu naelaks pidulik õhtusöök, kus muuhulgas tänatakse koostööpartnereid ja kuulutatakse välja seltsi auliige. Õhtut juhib ja keerutab plaati Dj Artur Raidmets. Tublimad saavad pidu jätkata after-partyl.

Kaugematele tulijatele on organiseeritud buss Jõhvi-Tallinn-Jõhvi. Buss väljub Jõhvis, Jaama 10 kell 6.30 ja õhtul Tallinnast tagasi 22.30.

Konverentsi osavõtt on tasuline ja registreerimine avatud. Registreeru siin.

Osavõtutasud on järgnevad.

Osalustasu Enne 30.04 (k.a)  / Pärast 30.04
Tavaliige 25.-  / 35.-
Noorliige 15.-  / 30.-
Mitte liige 50.-  / 60.-

Osalustasud maksta MTÜ Eesti Mäeselts a/a kontole EE322200221017255193.
Märksõnaks nimi ja „Mäekonverents 2018“.
Registreerimise viimane tähtaeg 07.05.2018
Kõik, kellel on tasumata liikmemaks, palun teha seda enne konverentsi. Liikmemaks on
tavaliikmel 16 €/a, mittetöötaval pensionäril 6 €/a ja noorliikmel 3 €/a. Liikmemaks
kanda MTÜ Eesti Mäeselts a/a kontole EE322200221017255193.

Lisainfo: Vesta Kõpp (vesta@maeselts.ee, 5533801)