Maa-ameti geoloogia kaardirakendus täienes geoloogiliste teemakaartidega

Maa-ameti geoloogia kaardirakendusse lisandusid digitaalsed geoloogilised teemakaardid kahel baaskaardi lehel – Kohila ja Pakri. Kohila lehel valmisid pinnakatte, geomorfoloogia, maavarade, hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstuse kaardid ning Pakri kaardilehel aluspõhja avamuste, aluspõhja reljeefi ja pinnakatte paksuse kaardid.

Loe lähemalt siit!