Maa-amet uuendas parema loetavuse huvides geoportaalis aluskaarte

Maa-amet uuendas parema loetavuse huvides geoportaali veebiteenustes “hübriid” ja “kaart” aluskaartide kujundust ja lisas uusi andmeid.

Suurema muudatuse läbis hübriidkaart, mis oli muutumatuna püsinud viimased viis aastat. Nüüd on kaardil senisest paremini nähtavad haldus- ja asustusüksuste piirid ning rööbasteed; korrigeeritud on teedevõrgu kujundust ja kuvamismõõtkavasid. Visuaalselt selgemini eristuvad erinevat tüüpi hooned ja rajatised ning tänavatevõrgus jalakäijate tänavad. Suurema fondiga kuvatakse mitmesugust tekstilist andmestikku.

Hübriidkaardi kaardipilti lisandusid kergliiklusteed, kvartalisisesed tänavad, kaitseväe harjutusväljakud, maaüksuste (talude) ja linnaosade nimed, väiksemas mõõtkavas (ehk kaugemalt vaadates) loodus- ja vetenimed.

Kaardi komplekti lisati samuti uusi kihte: kergliiklusteed, kaitseväe harjutusväljad; kõlvikutest eristatakse lisaks varasemale rohumaad, aianduslikud maad ja põõsastik. Rööbasteedest lisandusid trammiteede ning kitsarööpmeliste raudteede haruteed.

Seoses kergliiklusteede lisandumisega korrigeeriti kaardil purrete ja jalakäijate tunneli kujundust. Heledamaks ja selgemaks muutus teeala, sh jalakäijatele mõeldud teeala värv. Suurema fondiga kuvatakse mitmesugust tekstilist andmestikku.

Uuenenud kujundusega aluskaardid on nähtavad kõikides X-GIS kaardirakendustes ja WMS teenustes. NB! Avaliku WMS teenuse kasutamisel on kõikide kaardikihtide korrektseks nägemiseks vaja olemasolev WMS ühendus kustutada ja uuesti ühendada.

Lisainfo:
Sulev Õitspuu, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja, Sulev.Oitspuu@maaamet.ee

Lisaks kergliiklusteede teedest eristamisele on nüüd kõlvikutest eristatud ka rohumaad, aianduslikud maad ja põõsastikud.

Hübriidkaardil eristuvad visuaalselt selgemini erinevat tüüpi hooned ja rajatised, lisatud on talude nimed.

Hübriidkaardil on senisest paremini nähtavad haldus- ja asustusüksuste piirid ning rööbasteed.

Allikas: Maa-amet, www.maaamet.ee