Maa-amet sai uue aerokaamera

Maa-ametisse jõudis aerofotode tegemiseks uus digitaalne aerokaamera Leica ADS100 koos vajaliku riist- ja tarkvaraga.

Uus aerokaamera võimaldab toota ja töödelda rohkem ja paremaid andmeid kui senine, üle kümne aasta kasutusel olnud süsteem. See omakorda parandab lendude käigus kogutud andmetest valmistatud toodete (nt kaartide) täpsust ja kvaliteeti.

“Senine, 2005. aastal soetatud aerokaamera oli sedavõrd vananenud, et lakkas pidevalt töötamast ja Maa-ametil oli raskusi kaardiandmete vajalikus mahus tootmise ning uuendamisega,” ütles Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits. “Nüüd saame kasutusele võtta kaasaegse digikaamera, mis toodab rohkem ja täpsemaid andmeid ning võimaldab hooaja jooksul aeropildistada senisest rohkem alasid.”

Tänu uue kaamera suuremale jõudlusele kavandab amet hooaja jooksul aeropildistada senise neljandiku asemel pool Eestit. Samuti on plaan hakata iga-aastaselt uuendama suuremate linnade andmeid. Kaardiandmete kogumiseks vajalikud lennud algavad kohe pärast lume sulamist.

Aeropildistamine on Maa-ameti üks ülesandeid, mille tulemusena saadud aero- ja ortofotosid, kõrgusmudeleid jm andmeid kasutatakse sellistes riiklikes andmekogudes, nagu näiteks maakataster, Eesti topograafia andmekogu, keskkonnaregister. Andmekogud on abiks topograafilisel kaardistamisel, maakatastri toimingutes, keskkonnajärelevalves, sh kaevandamise aerokontrollis, maareformi läbiviimisel, metsakorralduses, põllumajanduses, kaitseväes, politseis, piirivalves ja paljudes muudes valdkondades. Näiteks kasutavad neid lisaks Maa-ametile Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), Maanteeamet, Veeteede Amet, Keskkonnaamet, samuti õppe- ja teadusasutused jt.

Uue aerokaamera süsteemi soetas Maa-amet rahvusvahelise riigihanke käigus, süsteem maksis 975 000 eurot ja selleks eraldas raha SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Leica ADS100

foto: http://leica-geosystems.com/

Lisainfo: Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik, Agnes.Jurgens@maaamet.ee

Seniseid ortofotosid vaata http://geoportaal.maaamet.ee/ (Ava Eesti kaart)

Allikas: Maa-amet, www.maaamet.ee, uudise autor Agnes Jürgens
Viide: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&news_id=1260&page_id=1&menu_id=1&no_cache=1456904879