Kaitsepolitsei pidas kinni kaks Estonia kaevanduse keskastme juhti

Kaitsepolitseinikud pidasid eile hommikul kinni AS Eesti Energia Estonia kaevanduse kaks juhtivtöötajat.

Viru ringkonnaprokuratuuri teatel vastutasid kinni peetud keskastmejuhid kaevanduses seadmete ja transpordivahendite hoolduse ja remondi eest. Ametnikke kahtlustatakse varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumises, millega tekitati suur varaline kahju riigi äriühingule.

Töösuhe lõpetatakse

Postimehe küsimusele, kui suur see varaline kahju on, ütles Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk, et käimasoleva kriminaalmenetluse tõttu ei saa ettevõte seda kommenteerida.

Küll aga on teada, et suure varalise kahju puhul on kahju tekitatud vähemalt 40 000 euro eest. Uurimise huvides ei saa prokuratuur detailsemaid menetlusandmeid avalikustada.

Enefit Kaevanduste juhatuse esimehe Ahti Puuri sõnul on tegemist kahetsusväärse juhtumiga. «Lõpetame kahtlustuse saanud töötajatega usalduse kaotuse tõttu töösuhte,» lisas ta.

Puur toonitas, et Eesti Energia on aus ja läbipaistev ning ettevõttes ei tolereerita ebaausat käitumist. «Teeme selle juhtumi raames igakülgset koostööd uurimisasutustega, et toimunu kõik asjaolud välja selgitada,» sõnas ta.

Menetlustoimingud käivad

Kella 11 ajal teatas prokuratuur, et hetkel teostavad kaitsepolitsei ametnikud Estonia kaevanduses menetlustoiminguid, sealhulgas ka toiminguid, mis on seotud kinnipeetute vastutusalasse kuuluva vara kasutamise ja käsutamisega.

Eelkõige vaadatakse seda, millisel viisil on kaevandusse hangete korras soetatud allmaatöö tehnikat ja varuosasid edaspidiselt kasutatud. Samuti kontrollitakse koostöös Eesti Energia riskijuhtimise- ja siseaudititeenistuse töötajatega kahtlustuse saanud ametnike vastutusalas olevate ladude seisu.

Viru ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Antti Aitseni sõnul on menetluse eesmärgiks ausa ettevõtluskeskkonna loomine ja selle kaudu ka kõigi ausate ettevõtjate toetamine.

Milles keskastme juhte kahtlustatakse?

Prokuratuur on asjaolude väljaselgitamiseks alustanud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb usalduse kuritarvitamist.

§ 2172 Usalduse kuritarvitamine

(1) Seadusest või tehingust tuleneva teise isiku vara käsutamise või teisele isikule kohustuse võtmise õiguse ebaseadusliku ärakasutamise eest või teise isiku varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumise eest, kui sellega on tekitatud suur varaline kahju ja kui puudub käesoleva seaduse §s 201 sätestatud süüteokoosseis, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

 

Uudise allikas: ajaleht Postimees, www.postimees.ee, Helen Mihelson reporter, 1. veebruar 2017 11:19