Kaevandajate infopäev 2015 tagasiside

Keskkonnainspektsioon tänab kõiki osaleijaid tagaside vormis saadud asjalike kommentaaride ja ettepanekute eest!

Osalejatelt saadud tagasiside näitas, et infopäeva sisu ja korraldusega jäädi rahule. Kõik vastanud leidsid, et said kohtumiselt uut ja vajalikku informatsiooni. Tehti ka ettepanekuid taoliste kokkusaamiste edasise korraldamise kohta.

Tagaside kokkuvõttega saab tutvuda järgneva lingilt: tagasiside kokkuvõte

Allikas: Keskkonnainspektsioon, http://www.kki.ee/