Hakatakse koostama Eesti maapõue strateegia eelanalüüsi

Koostöös ülikoolidega hakatakse koostama Eesti maapõue strateegia eelanalüüsi.

Keskkonnaminister Mati Raidma kohtus 27.01.2015 Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli rektoritega, et hakata koos ülikoolidega välja töötama lähteülesannet Eesti maapõue strateegia koostamiseks.

Maapõues olevad ressursid on vajalikud Eesti majandusarengule ja on seeläbi olulised kogu ühiskonnale tervikuna. Selleks, et maavaradega võimalikult heaperemehelikult ringi käia, on tarvis teadmisi maapõues sisalduvast pidevalt uuendada.

“Oleme välja öelnud, et selle valdkonna laiem strateegiline planeerimine on oluline. Meie riigil peab olema ühtne ja selge visioon, kuidas maavarasid väärindada. Selle visiooni väljatöötamiseks oleme appi palunud kolm ülikooli, kelle tipptasemel teadmistele saame tugineda,“ kommenteeris keskkonnaminister Mati Raidma.

On oluline, et nii täna kui ka tulevikus oleks tagatud ressursside vajalik uuritus, luua võimalused nende jätkusuutlikuks ja võimalikult keskkonnaohutuks kasutamiseks ning tagada järjepidevus valdkonna õppe- ja uurimistegevuse arendamises.

„Keskkonnaministeeriumi initsiatiiv on tervitatav ja täna leppisime me kokku esimestes konkreetsetes tegevustes, et maapõue strateegia lähteülesanne saaks koostatud parimale võimalikule teadmisele tuginedes. Maapõues leiduvaid ressursse saab oluliselt mitmekülgsemalt ja targemalt kasutatada, kui täna seda tehakse,“ kommenteeris Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm.

Strateegia väljatöötamiseks on esmalt vaja ühiselt paika panna selle lähteülesanne, mis töötatakse välja käesoleva aasta jooksul. Eesti maapõue strateegia peab valmis saama 2017. aasta lõpuks.

Autor: Berit-Helena Lamp, avalike suhete osakond, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, Tel 6262910, 53036253, berit-helena.lamp@envir.ee

Allikas: Keskkonnaministeerium, http://envir.ee/et/uudised/koostoos-ulikoolidega-hakatakse-koostama-eesti-maapoue-strateegia-eelanaluusi