Karjäärid ja kaevandused üle euroopa avavad oma uksed septembris euroopa maavarade päeva raames

Euroopa Maavarade päeva tegevused aitavad meil mõista, kuidas igapäevases kasutuses olevad tooted, ning lähestikku toimuvad kaevandamis-ja töötlemistegevused, on omavahel seotud.
2015. aastal toimunud ürituse raames rohkem kui 130 ettevõtet 25 riigist üle Euroopa ja ka väljaspool korraldasid avatud uste päevi, tutvustades kümnetele tuhandetele inimestele maavarade maailma ja nende kaevandamisvõimalusi

Nordkalk ja Kunda Nordic on võõrustajad
Euroopa Maavarade päeva käivitatakse sel aastal 21. ja 22. septembril Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja Euroopa Komisjoni toel. Üritust korraldavad Nordkalk ja Kunda Nordic, esindades 10 Euroopa maavarade kaevandussektorit.

Nordkalki Kurevere karjäär ja Kunda Nordic Tsement võõrustavad külalisi ja annavad ülevaate sellest, kuidas kaevandustööstus panustab regionaalsesse jätkusuutlikkusse ja kohalike kogukondade heaolusse, viidates ELi tööhõive ja kasvu programmile, ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegiale, ELi looduse, inimese ja majanduse tegevuskavale ning ÜRO säästva arengu eesmärkidele.

Jätkusuutlik juurdepääs toorainetele Euroopa lademetest on hädavajalik Euroopa maavarade sektori säilitamiseks.

Olulised maavarad Euroopa toodete ja töökohtade jaoks
Maavarad on üliolulised kaasaaegsete ja keskkonnasõbralike tehnoloogiate, näiteks elektriautod, tuuleturbiinid, fotogalvaanilised päikesepaneelid, energiatõhusad majad ja infrastruktuurid, arendamiseks.

Umbes 70% ELi tootmistegevusest sõltub kaevandatud materjalidest. Jätkusuutlik juurdepääs toorainetele Euroopa lademetest on hädavajalik Euroopa maavarade sektori säilitamiseks. Sektor pakub tööd ligikaudu 1 miljonile inimesele 30 000 tegutsevas kaevanduses, karjääris ja tehases. Kaevandustööstuse aastakäive ületab 150 miljardit eurot.

Uudise allikas: Nordkalk Corporation, www.nordkalk.ee, Tiina Roine (info​@nordkalk.com), 15.8.2017