Eesti sai ehitusmaavarade arengukava

Neljapäeval, 10. märtsil kiitis Vabariigi Valitsus heaks Keskkonnaministeeriumi eestvõttel valminud ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukava aastani 2020, mis käsitleb kogu Eestis paikneva lubjakivi, dolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi kaevandamist ning kasutamist.

Artikli juurde

Arengukavast lähemalt