„Eesti maapõue uuringud“ neljas osa

Mäeselts annab teada, et Eesti Geoloogiateenistuse poolt loodud seriaali „Eesti maapõue uuringud“ neljas osa on nüüd kõigile kättesaadav. Neljanda osa fookuses on fosforiidi ja graptoliitargilliidi uuringud ResTA programmi raames. Videos näeb nii Eesti Teadusagentuuri, Tartu Ülikooli kui ka Tallinna Tehnikaülikooli teadlasi, kes selgitavad programmi sisu, eesmärke ja kestvust. Samuti räägitakse põhjalikumalt, kuidas kogutakse täpsemat infot Eesti maapõueressursside kvaliteedi kohta ning uuritakse võimalikke kompleksseid tehnoloogiaid selle ümbertöötlemiseks.

Seriaali neljandat osa saab vaadata siin: https://www.youtube.com/watch?v=B2AsvxFxPvo

Seriaali kõik teised osad on leitavad siit: https://www.egt.ee/et/seriaal-eesti-maapoue-uuringud