Eesti liitub Euroopa kõrgusvõrguga

Täna toimuvad Eesti-Läti piiril Mõisakülas viimased rahvusvahelised geodeetilised mõõtmised, et Eestil ja Lätil oleks võimalik ühenduda Euroopa kõrgusvõrguga.

Euroopa kõrgusvõrk saab alguse Atlandi ookeani kaldalt ja ulatub Põhja-Jäämereni. Selle loomiseks rajavad riigid esmalt oma territooriumitel kõrgusvõrgud. Tegemist on äärmist täpsust nõudva valdkonnaga – kõrguste erinevusi maamõõdumärkide reeperite vahel mõõdetakse täpsusega ±0,2 millimeetrit ühe kilomeetri kohta. Eesti kõrgusvõrk moodustub ca 4200 kilomeetrist. Mõõtmised toimuvad Eestis maa-ameti tellimusel.

Artikli juurde