Eesti Geoloogiateenistus avas digitaalse geoloogiafondi

Eesti Geoloogiateenistus on astunud uude ajajärku ning  esitleb äsja digitaliseeritud Eesti geoloogiafondi, mis on avalik ja kõigile, kasvõi koduseinte vahelt lahkumata, kättesaadav.

Eesti geoloogiafond on unikaalne digitaalne andmekogum, mis asutati 1957. aastal ning kuhu on kogutud Eestis läbiviidud geoloogiliste uuringute tulemused. Fondi vanimad aruanded pärinevad aga aastast 1923. Fondi ülesandeks on läbi aastakümnete kogutud maapõuealaste aruannete säilitamine, andmebaasi pidamine ning nende avaliku kasutamise tagamine.

Digitaliseerimise projekti käigus skaneeriti vanad pabertoimikud ja -kaardid. Kokku digiteeriti üle 736 000 lehe ja 7000 ruumikuju ning arendati fondi tarkvara. Geoloogiafondi veebi toomisel oleme tähelepanu pööranud võimalikult paljude kasutajate vajadustele. Fondi avaliku teenuse otsingusüsteem võimaldab leida maapõue valdkonna uuringute asukohti ja aruandeid ning vajadusel neid digitaalsel kujul alla laadida. Kõiki geoloogiafondi andmeid hoitakse nüüd Riigipilves ning fondi paberosa on külastajate jaoks suletud.

Edaspidi kogutakse fondi materjale ainult digitaalset, ehk aruannete koostajatel on võimalus ise oma aruandeid fondi lisada. Andmete esitamise kord ja fondi kasutamise juhis on olemas fondi kodulehel. Geoloogiafondi on oodatud kõik maapõuespetsialistide ja valdkonnas tegutsevate ettevõttete poolt koostatud aruanded, uuringud ning nende alusandmed.

Eesi Geoloogiafondiga saab tutvuda fondi kodulehel https://fond.egt.ee ning kõik fondi materjalidega seotud ettepanekud, soovid ja küsimused on oodatud e-kirjaga fondi aadressile fond@egt.ee.

Eesti geoloogiafondi digitaliseerimise projekti rahastati läbi EL struktuurifondi vahendite ja riigi toetuse. Projekti kogumaksumus oli 369 523,80 eurot. Töid teostasid REGIO OÜ, AS Andmevara, OÜ Andmevara Services, Ratus OÜ ja AS Datel, lisaks panustasid projekti elluviimisesse TalTechi Geoloogia Instituut ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi IT osakond.

Eesti Geoloogiafondi andmekogu numbrites seisuga 12.05.2020:

Maht: 4,6 TB

Skaneeritud lehti: 736 530

sh suuremaid kui A3: 39 663

Faile: 162 310

Aruandeid: 7630

Ruumikujusid: 7155

Vaata täpsemalt siit https://www.egt.ee/et/struktuur-kontakt/geoloogiafond

Meeldivale koostööle lootma jäädes

Eesti Geoloogiateenistus