EESTI GEOLOOGIAKESKUSE XXV APRILLIKONVERENTS

Eesti Geoloogiakeskusel on hea meel tutvustada 31.märtsil 2017 toimuva XXV Aprillikonverentsi “Maapõueuuringud uue tee alguses” ajakava, ettekannete teemasid ning esinejaid.
Aprillikonverentsi kava sisaldab kokku 28 ettekannet. Lisaks suulistele ettekannetele (21) esitletakse ka stendiettekandeid (7). Koos Geoloogiakeskusega esinevad meie sõbrad ja koostööpartnerid nii Eestist kui ka välismaalt.

Olete väga teretulnud Eesti mainekaimale maapõuealasele üritusele, kus saab nii kuulata laiapõhjalisi esitlusi oma valdkonna ekspertidelt, kui ka ise temaatilistest aruteludest osa võtta.

31. märtsil 2017, TTÜ Küberneetika Instituudi majas, Akadeemia tee 21

KAVA

9.30–10.00 OSALEJATE REGISTREERIMINE
10.00–11.30 HOMMIKUNE SESSIOON

AVASÕNA Eesti Geoloogiakeskuse juhatuse liige Aivar Pajupuu
1. Vello Klein, Anne Põldvere (EGK) – 80 aastat Eesti geoloogiateenistust
2. Kalle Suuroja (EGK) – 25 aastat Eesti Geoloogiakeskuse aprillikonverentse
3. Kalev Kallemets (MKM) – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ootused Eesti Geoloogiateenistusele
4. Erik Puura (TÜ) – Keskkonnageoloogiast keemiatehniku pilgu läbi
5. Anto Raukas (TLÜ) – Ebateadusest geoloogide mängumaal
6. Väino Puura (TÜ) – Maapõuekasutus, loodushoid ja teaduspõhisus
11.30–12.30 KOHVIPAUS JA STENDIETTEKANNETE ESITLUS
12.30–14.00 HOMMIKUNE SESSIOON JÄTKUB
7. Enno Reinsalu (TTÜ GI) – Kui palju võiks maksma minna meie Rakvere maardlast toodetud fosforiidi tonn?
8. Rein Raudsep (Eesti Paeliit) – Paest, meie rahvuskivist ja Eesti Paeliidust
9. Rein Perens (EGK) – Põhjavee uuringute minevikust ja tänapäevast
10. Heidi Soosalu (EGK, TTÜ GI), Marja Uski (Helsingi Ülikool SI) – Võrtsjärve maavärina geoloogiline kontekst
11. Kalle Suuroja, Sten Suuroja, Anu Veski (EGK) – Uutest arengutest Talsinki tunneli trassil
12. Hardi Aosaar (EE) – Metoodilisi möödalaskmisi maailma põlevkiviuuringutel
13. Vello Kattai (Inseneribüroo Steiger) – Tšaroiit – Siberi imekivi
14.00–15.00 LÕUNAVAHEAEG JA STENDIETTEKANNETE ESITLUS
15.00–16.30 PÄRASTLÕUNANE SESSIOON

14. Anne Põldvere (EGK) – Geoloogilised andmebaasid – asjatundliku maapõuekasutuse garantii
15. Krista Täht-Kok, Hendrik Kok (EGK) – Polümetallid – kas geoloogide unelm või perspektiivikas maavara?
16. Peeter Talviste (IPT Projektijuhtimine OÜ) – Liivakivi tugevus proovikehana ja massiivis
17. Valter Petersell (EGK), Margit Suuroja (ETAG), Siim Nirgi (EGK) – Kaadmium Eesti mullas
18. Alla Šogenova, Kazbulat Šogenov ja Jüri Ivask (TTÜ GI) – Uued geotehnoloogiad ja maapõue ressurside integreeritud kasutamine teel säästlikku tulevikku
19. Valter Petersell, Siim Nirgi, Mark Karimov (EGK) – Kirde-Eesti mustade gneisside ja kiltade polümetalsest mineralisatsioonist
20. Hella Riisalu (TTÜ Virumaa Kolledž) – Geoloogiliste proovide laboratoorse analüüsi strateegiast põlevkivi näitel
21. Martin Nurme, Maria Karus (Keskkonnaamet) – Keskkonnaameti roll maapõueuuringutes
STENDIETTEKANDED
22. Kalle Suuroja, Sten Suuroja, Anu Veski (EGK) – Triigi objekt ja teisi Läänemere põhja saladusi
23. Katrin Kaljuläte, Kalle Suuroja (EGK) – Ajaloolised Eesti geoloogilised kaardid
24. Kalle Suuroja, Katrin Kaljuläte, Kuldev Ploom, Tiit Mardim, Eriina Morgen, Tiina Vahtra, Maarika Karimova (EGK) – Eesti geoloogiline baaskaardistamine
25. Kalle Suuroja, Kuldev Ploom, Tiit Mardim, Tarmo All, Anu Veski, Merle Otsmaa (EGK) – Rakvere (6434) baaskaardi lehe geoloogiliste kaartide komplekt
26. Kalle Suuroja, Tõnis Saadre (EGK) – Puursüdamikuhoiust Eestis
27. Rein Einasto (TKTK) – Paekarjääride näidisseinad: geoloogiliste läbilõigete kiht-kihilise uurimise uus tunnetustasand
28. Mihkel Štokalenko (EGK), Tarmo All (EE), Tõnis Oja (Maa-amet) – Eesti geoloogilise kaardistamise gravimeetriline andmestik
LISALUGU EESTI GEOLOOGIA AJALOOST
Anne Põldvere (EGK) – Akadeemik Carl Friedrich Schmidt – 185 aastat sünnist
17.00 – … Diskussioon ja kohvilaud Eesti Geoloogiakeskuse esimese korruse saalis ehk sealsamas, kus kõigil eelnevatel aastatel, aadressil Kadaka tee 82.

Info: Jana Laar, tel 672 0094, egk@egk.ee

Uudise allikas: Eesti Geoloogiakeskus, www.egk.ee

Tunnuspilt: TTÜ Küberneetika Instituut, www.ioc.ee