Valminud on geodeetiliste tööde tegemise kord

6. juulil jõustus keskkonnaministri määrus “Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord”.

Määruse peaeesmärk on tagada geodeetilise süsteemi ühtsus ja järjepidevus kogu Eestis. Määruses toodud sätted korrastavad ja ühtlustavad geodeetiliste tööde tegemist, kohalike geodeetiliste võrkude kooskõlastamist ning geodeetiliste märkide tähistamist. Geodeetiliste märkide kaitseks näeb määrus ette märkide kaitsevööndi ulatuse ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise korra.

loe lähemalt siit

loe määrust siit