Lugupeetud EMTELi liikmed, Oma tänasel istungil võttis Riigikogu vastu otsuse, millega kinnitas "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050". Otsuse poolt hääletas 79 ja vastu oli 7 saadikut (EKRE fraktsioon). Alljärgnevalt teile tutvumiseks selle otsuse eelnõu teise lugemise stenogramm. 10:09 Riigikogu otsuse "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050" eelnõu (410 OE) teine lugemine Aseesime...

Riigikogu võttis 27. oktoobril toimunud istungil vastu maapõueseaduse eelnõu,  millega korrastatakse keskkonnalubade menetlust ning tagatakse maapõue säästlik ja majanduslikult otstarbekas kasutamine. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2017. aastal. Keskkonnaminister Marko Pomerantsi sõnul ajakohastab uus maapõueseadus Eesti maapõueõigust, misläbi lihtsustub nii mõnigi valdkond. „Seadus hakkab paremi...