Käimasolevad ehitusmaavarade maakondlikud teemaplaneeringud panevad aastakümneteks paika kaevandamise asukohad, võimalused ja muudavad märgatavalt maavarade kaevandamise senist praktikat, kus planeeritud ühtne lähenemine puudus. Möödunud sügisel viitas Riigikontroll oma aruandes ehitusmaavarade (liiv, kruus, lubjakivi) kriitilisele tasemele Harju-, Rapla- ja Pärnumaal just Rail Balticu jt suurt...

Riik loodab nelja aasta jooksul ettevõtjate ja Harjumaa omavalitsustega kokku leppida maavarade teemaplaneeringus, mis peaks aastakümneteks paika panema, kus tohib ja kus ei tohi maavarasid kaevandada. Plaanitava Rail Balticu trassikoridor on palistatud vaidlustega. Ettevõtted soovivad raudtee rajamiseks kruusa või paekivi kaevandada, kohalikud omavalitsused seisavad paljudele taotlustele kindl...