Maavarade komisjoni 30. oktoobri koosolekul oli arutusel mh see, kuidas tõlgendada keskkonnaministri 23. jaanuari 2017. aasta määruse nr 4 „Üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa taotluse esitamise kord ning taotluse vorm ja täpsustatud nõuded taotluse kohta ning üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa vorm“...