Oleme Spetsialiseerunud

OÜ J. Viru Markšeideribüroo pakub mäendusobjektide teenindamise täisteenust. Omame pikajalist kogemust ja kaasaegseimat tehnikat mäetööde parimaks teenindamiseks.

Võtke ühendust

Mõõdistamistööd karjäärides. Plaanide koostamine ja muu tehnilise dokumentatsiooni vormistamine.
Terviklahendus alates maavara eraldatud maapõue osa ettevalmistamisest kuni maavara kaubastamiseni.
Uuringulubade ja uuringute korraldamine. Jääkvaru arvutamine. Maavarade bilansi koostamine.
Topograafiline mõõdistamine ja ehitusgeodeetilised tööd. Dokumentatsioonide koostamine.
Katastriüksuste liitmine ja jagamine, kitsenduste selgitamine ja piiride kindlaksmääramine.
Suuremahuliste maa-alade mõõdistamine kiiresti ja suure detailsusega. Aero-ortofotokaartide loomine.
Veealuse pinnareljeefi mõõdistamine kiiresti ja suure detailsusega. 3D mudelite loomine ja andmeanalüüs.