Markšeideritööd

Markšeiderimõõdistamine on maapinna ja maardlate erinevate punktide ruumiliste ristkoordinaatide määramine mäetööde graafilise dokumentatsiooni koostamiseks.

Pakume järgmisi markšeideriteenuseid:

  • Mõõdistamistööd karjäärides
  • Allmaa kaevaeõõnte ja allmaarajatiste väljamärkimine, suunamine ja mõõdistamine.
  • Karjääride ja kaevanduste plaanide koostamine ja muu tehnilise dokumentatsiooni vormistamine
  • Täiendmõõdistamised mäeettevõtetes koos mäetööde plaanide korrigeerimisega
  • Kaevise mahu arvutamine
  • Valmistoodangu ja aheraine puistangute mõõdistamine ja mahu arvutamine
  • Maavarade jääkvaru kalkulatsioon
  • Kaevise mahukaalu määramine tervikus ja puistangutes
  • Kaevandatud ala varingu ohtlikkuse ekspertiis

Markšeideritööde eest vastutab meie ettevõttes Jaan Viru.