Mäetehnikute ja mäeinseneride kutsekomisjoni kokkuvõtte 2017 a.