Põlevkivikaevandus Jordaanias, Foto: TTÜ Geoloogiainstituut