Keskkonnaameti avalik dokumendiregister, dokumendiotsing