Veealuse pinnareljeefi mõõdistamine

Teostame veealust mõõdistamist kiiresti ja suure detailsusega spetsiaalse sonari abil. Nimetatud seadmekomplektiga on võimalik kaardistada veekogu põhja reljeefi 3D koordinaate punktitihedusega alla 1m.

Mõõdistamise lähtekoordinaadid ja kõrgused Trimble VRS Now püsijaamade võrk. 3D koordinaadid riiklikus koordinaatide süsteemis: L-EST`97 ja kõrgused riiklikus Balti 1977 süsteemis, RTK korrektsioonid.

Veealuste mõõdistustööde eest vastutab meie ettevõttes Jürgen Aluoja.