Vastutavate spetsialistide eksamid tehnilise järelvalve ametis

Maavarade kaevandamise ning lõhkematerjalide valdkonna vastutava spetsialisti järgmine pädevuseksam toimub 30. novembril Tehnilise Järelvalve Ametis.

Tehnilise Järelevalve Amet korraldab pädevuseksameid lõhkajate, lõhkematerjali käitlemise korraldajate, lõhkemeistrite, pürotehnilise toote käitlemise korraldajate ning kaevandamise vastutavate spetsialistide pädevuse tõendamiseks.

Täpsem info eksami toimumisaja, -koha ning -korralduse kohta TJA kodulehelt

Septembris said pädevustunnistuse 1 kaevandamise vastutav spetsialist, 1 lõhkemeister ning 1 pürotehnilie toote käitlemise korraldaja.
Artikli juurde