Seoses päästeseaduse ja tuleohutuse seaduse jõustumisega 1. septembrist 2010 muutusid kehtetuks kõik varasema päästeseaduse alusel kehtestatud õigusaktid. Nende õigusaktide seas oli ka majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 17.02.2003 nr 38 „Tuleohutusnõuded allmaarajatistes“. Seetõttu on otstarbekas täiendada kehtivat majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004 a määrust nr 172 ...

Muutub keskkonnatasude maksmine ja suureneb maksjate vastutus.

Neljapäeval, 6. jaanuaril kiitis Vabariigi Valitsus heaks keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muudatuste eelnõu, mis muudab keskkonnatasu arvutuste esitamist, suurendab tasu maksjate vastutust ning kaasab tasude haldamisse Maksu- ja Tolliameti.

Täpsem info siit.