Atlas vahendab lähipäevil maapõuekonverentsi «Ühisvara uus tulemine – arengusuunistest tulemusteni». Konverentsi korraldab keskkonnaministeerium koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tartu Ülikooli ning Tallinna Tehnikaülikooliga. Maapõues sisalduva ja selle kasutamise teemal saavad sõna keskkonnaminister Marko Pomerants, majandus- ja taristuminister Kadri Simson, Teaduste Aka...