Käimasolevad ehitusmaavarade maakondlikud teemaplaneeringud panevad aastakümneteks paika kaevandamise asukohad, võimalused ja muudavad märgatavalt maavarade kaevandamise senist praktikat, kus planeeritud ühtne lähenemine puudus. Möödunud sügisel viitas Riigikontroll oma aruandes ehitusmaavarade (liiv, kruus, lubjakivi) kriitilisele tasemele Harju-, Rapla- ja Pärnumaal just Rail Balticu jt suurt...

Rail Balticu planeeringut arvesse võttes on teada, et projekt läheb esialgselt plaanitud eelarvest oluliselt kallimaks. Lisaks kõikidele muudele hädadele on Urmas Reitelmanni sõnul lisandunud veel üks probleem – liiva ja kruusa puudumine. Kui Harjumaal veel materjali jagub, siis Raplamaal ollakse juba suhteliselt hirmu piiril. Edasi lugemiseks https://arileht.delfi.ee/artikkel/94978573/kas-ehit...