Maa-ameti geoloogia osakonnal valmis Eesti maavarade koondbilanss 2011

Seisuga 31.12.2011 oli keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võetud 875 maardlat. Kehtivaid maavara kaevandamise lube on ligi 600. Kõige enam kaevandati 2011. aastal põlevkivi (ligikaudu 20 miljonit tonni), liiva ja kruusa (kokku ligikaudu 5 miljonit kuupmeetrit), lubjakivi ja dolokivi (kokku ligikaudu 2,6 miljonit kuupmeetrit) ning turvast (ligikaudu 0,9 miljonit tonni). Väiksemas koguses kaevandati ka savi ja meremuda.

Vaata koondbilanssi siit!