Maa-aluste tehnovõrkude ühtse andmebaasi loomine

2011. a kevadel algatasid Tallinna Tehnikakõrgkool ja K-Projekt AS eeluuringu “Tallinna maa-aluste tehnovõrkude ühtse andmebaasi ja rakendustarkvara loomine”. Eeluuringu eesmärk oli kaardistada üldised probleemid Eesti maa-aluste tehnovõrkude ja nende andmehalduse valdkonnas Tallinna näitel ning esitada ettepanekud optimaalse olukorra saavutamiseks nii juriidilisest, süsteemsest kui IT vaatenurgast.

Loe lähemalt siit!