Eesti Energia ja VKG kaevandasid 2016. aastal oma lubatud määrast 65 protsenti. VKG väide, nagu oleksid nad taotlenud veel 300 000 tonni juurde, on eksitav. Eestis olemasolevatest õlitehastest on parim Eesti Energiale kuuluv Enefit280. Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter vastab konkureeriva Viru Keemia Grupi VKG juhi Ahti Asmanni väidetele, mille kohaselt riigifirma peaks osa oma ...

Eesti Energia tootmisvõimsused seisavad, eraettevõtjale aga ei anta põlevkivi. Varjatud garantiita ja Elektrilevi rahata oleks Eesti Energia ellujõud küsitav. Erinevalt riigi Enefitist töötavad erafirma Petroteri tehased nagu kellavärk. Suurima erakapitalil töötava keemiakontserni Viru Keemia Grupi VKG juht Ahti Asmann vastab riigile kuuluva Eesti Energia juhi Hando Sutteri poolt kõlanu...

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) aruande kohaselt peab Eesti tegema täiendavad jõupingutusi põlevkivist sõltuvuse vähendamiseks ning rohelisema majanduse suunas liikumiseks. OECD esimene Eestit käsitlev keskkonnatoime aruanne soovitab teha tööd energiatõhususe parandamiseks, osta senisest enam puhast energiat Euroopa elektriturult ning suurendada taastuvenergiaallikatesse teh...

Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Ado Lõhmuse sõnul peab Eesti Energia taotlema riigikohtu tühistatud Uus-Kiviõli kaevanduse loa asemele uut. "Ettevõte peab loa saamiseks esitama uue taotluse, millest avalikust teavitatakse," ütles Lõhmus ministeeriumi pressiteate vahendusel. "Alates teavitamisest on 60 päeva jooksul võimalik ka teistel põlevkivi varust huvitatutel esitada samale alale taotlus....

Riigikohtu halduskolleegium otsustas, et keskkonnaministeerium andis 2011. aastal Eesti Energiale ebaseaduslikult põlevkivi kaevandamise loa Uus-Kiviõli kaevanduses ning tühistas selle. Loa andmise ajal kehtinud maapõueseadus ei võimaldanud uut kaevandamisluba anda mahus, millega ületati loaomaniku kaevandada lubatud aastamäära. See oli vastuolus nii maapõueseaduse kui põlevkivi arengukava eesmär...

"Ida-Viru lastel on hingamisteed palju rohkem põletikulised kui teiste piirkondade, näiteks Tartumaa lastel. See suurendab astma riski," kommenteeris Tartu ülikooli keskkonnatervishoiu dotsent Hans Orru olukorda, kus põlevkivitööstused kavatsevad senisest pea kaks korda rohkem põlevkivi kaevandama hakata. Kõige suuremas ohus on Kiviõli lapsed, kuid saastetasude vähenemise tõttu ei saa terviseriske...

Eesti Energia kutsus eelmisel neljapäeval (19.01) ajakirjanikud Estonia kaevandusse, et tutvustada täiustatud kamberlaava tehnoloogiat. Eesti Energia põlevkivivajadus on 2016. aasta teisest poolest oluliselt kasvanud, seetõttu on uute ja täiustatud kaevandusmeetodite kasutuselevõtt põlevkivi tagamiseks kriitiliselt oluline. Lisaks on võetud kasutusele ka seitsmepäevane töönädal, kuid vaatamata se...

Maa-ameti maardlate kaardirakendusse lisati põlevkivi altkaevandatud alade andmed Maa-ameti veebilehel geoportaalis asuva maardlate kaardirakenduse kaudu on nüüdsest võimalik tutvuda põlevkivi altkaevandatud alade, allmaakaevandamisel jäetud tervikute ja kaevanduste šurfide asukohtadega. Andmed on koostanud 2015. aastal Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse to...

Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp kavatsevad sel aastal märksa rohkem põlevkivi maa seest välja tuua kui mullu ning pikendavad selleks mõlemad ka töönädalat ja võtavad juurde uusi töötajaid, kirjutas Põhjarannik. Kui eelmisel kriisiaastal vallandas Viru Keemia Grupp Ojamaa kaevandusest üle saja kaevuri ja aastaseks tootmismahuks jäi vaid 2,3 miljonit tonni kaubapõlevkivi, siis tänavu plaanitakse...

Mitme ministeeriumi koostöös on valminud maapõue strateegia eelnõu, mille järgi võtab Eesti suuna maavarade senisest oluliselt ulatuslikumale kasutamisele, kirjutab Eestimaa Looduse Fondi ekspert Kristjan Piirimäe. Kõik viitab sellele, et püütakse suurendada põlevkivi, turba, lubjakivi ja mitme teise maavara kaevandamise edendamist. Lisaks uuritakse võimalusi võtta kasutusele fosforiidi, diktüone...